ASFALTÉRSKE PRÁCE

Asfaltérske práce

Naša spoločnosť realizuje výstavbu nových ako aj opravy a rekonštrukcie poškodených asfaltových plôch, vpustí a kanalizačných poklopov.

Pokládku asfaltobetónových zmesí prevádzame vlastnými finišérmi VOGELE SUPER 1600-3i a BOMAG 223 BF.

S nastaviteľnou pracovnou šírkou od 0,5 m do 6,5 m zvládneme pokládku asfaltobetónových zmesí od úzkych rýh pre vodovod, el.vedenie či kanalizačné alebo plynové potrubie až po veľké plochy ako sú firemné dvory, štátne aj miestne komunikácie,diaľnice, cyklotrasy, chodníky, parkoviská a podobne. Presnosť pri pokládke asfaltobetónov zabezpečuje automatický nivelizačný systém a skúsená partia pracovníkov.

Frézovanie živičných krytov

Na frézovanie veľkých plôch ponúkame služby novou frézou WIRTGEN 120 Fi (rok výroby 2014) zakúpenou našou spoločnosťou. S uvedenou frézou, vybavenou najmodernejšími technológiami dokážeme odstrániť vrstvy do hrúbky 320mm o ploche až 4000 m2 za deň. Šírka frézovacieho bubna 1200 mm je naviac ideálna na rýchle, lacné a presné odstránenie cestných povrchov pre práce na opravách alebo budovaní kanalizácii, vodovodov, …

C E M I S – najlepšia cesta ku kvalitnej ceste