KONTAKTY

CEMIS, s.r.o

CEMIS, s.r.o

Bučany 803
919 28 Bučany
IČO: 44 605 170
IČ DPH: SK 20 22 757 506

Sekretariát
mobil: +421 915 49 23 72
e-mail: sekretariat@cemis.sk

Miroslav Lipa
ekonomický riaditeľ
mobil: +421 911 21 78 65
e-mail: lipaklm@lipak.sk

Miroslav Slovák
konateľ
e-mail: info@cemis.sk

C E M I S – najlepšia cesta ku kvalitnej ceste