KONTAKT

CEMIS, s.r.o

CEMIS, s.r.o

Bučany 803
919 28 Bučany
IČO: 44 605 170
IČ DPH: SK 20 22 757 506

Anna Kocúreková
sekretariát
mobil: +421 915 49 23 72
e-mail: sekretariat@cemis.sk

Miroslav Lipa
ekonomický riaditeľ
mobil: +421 911 21 78 65

Dušan Haršányi
výrobný riaditeľ 
mobil: +421 948 37 00 05
e-mail: harsanyi.dusan@cemis.sk

Miroslav Slovák
konateľ
e-mail: info@cemis.sk

C E M I S – najlepšia cesta ku kvalitnej ceste