STAVEBNÉ PRÁCE

Naša spoločnosť vykonáva

kompletnú realizáciu výstavby komunikácie už od geodetického zamerania, prípravy územia, prípravu podkladných vrstiev, vyhotovenie kanalizácií, pokládku obrubníkov až po finálne povrchové vrstvy asfaltov a súvisiacich chodníkov, parkovísk ako aj osadením dopravného značenia
výstavbu a rekonštrukcie budov, rodinných domov, inžinierskych sietí
pokládku zámkovej dlažby , murárske práce

C E M I S – najlepšia cesta ku kvalitnej ceste